THƯ MỜI BAN GIỖ TỔ THÁNH PHÊRÔ VŨ ĐĂNG KHOA MIỀN NAM