TIN TỨC & SỰ KIỆN

Thứ Sáu, 19:40 Ngày 23/11/2018

Từ ngày 01 đến hết ngày 08 tháng 11, bất cứ ngày nào trong các ngày ấy, Tín Hữu viếng Nghĩa Trang và cầu nguyện cho người chết, thì được hưởng Một Ơn Toàn Xá (Plenary Indulgence) chỉ để nhường cho các Linh hồn trong Luyện Ngục và chỉ được hưởng một Ơn mỗi ngày.