Lễ Giỗ Lần Thứ 180 Cha Thánh Phêrô Khoa Ở Tân Tạo

Sáng nay 24/11/2018, Giáo xứ Tân Tạo long trọng tổ chức Thánh lễ giỗ lần thứ 180 của Cha Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa. Chủ tế Thánh lễ là cha Giuse Hồ Sĩ Hữu – Cha Tổng Đại Diện Giáo phận Phan Thiết, đồng tế với Ngài có đông đảo Quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Tham dự Thánh lễ còn có sự hiện diện đông đảo của Quý Linh tông, Huyết tộc của Cha Thánh Phêrô Khoa cùng với cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Tân Tạo. Thánh lễ diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Cuối Thánh lễ vị đại diện Giáo xứ có lời cám ơn Cha Tổng Đại Diện, Quý Cha và Quý khách xa gần đã đến hiệp dâng Thánh lễ.