Ca Khúc : Kỷ Niệm Về Ba – Lm Châu Linh

Nghĩ đến thời bao cấp mà thấy thương bố mẹ nhiều, thương những người làm cha làm mẹ, những người già & những trẻ em lúc đó. Nhà nào cũng nghèo không có gì ăn. Lúc đó bạn bè tôi có người bị chết đói do ăn củ khoai nần. Phương tiện duy nhất của gia đình tôi là chiếc xe đạp củ kỹ, nhưng bố tôi đã dùng nó để rong ruổi khắp nơi tìm miếng cơm manh áo cho con cái. Giờ thì cuộc sống khấm khá hơn thì nhiều người đã không còn nữa. Chính tình yêu thương cha me là nguồn cảm hứng dạt dào để tôi viết lên 20 ca khúc về cha mẹ. Và tôi sẽ còn tiếp tục viết để ca ngợi tình yêu thương bao la ấy. Hãy trân trong khi còn cha còn mẹ!