Giáo Xứ Tân Tạo Đón Giáng Sinh 2018

Giáo xứ Tân Tạo long trọng tổ chức đêm canh thức và Thánh Lễ đêm Giáng Sinh đón chào Chúa đến với nhân loại.