THƯ VIỆN

Thứ Ba, 09:56 Ngày 24/09/2019

Vào lúc 9g30 ngày 22.9.2019, Giáo xứ Hòa Hội – hạt Xuyên Mộc long trọng cử hành thánh lễ đồng tế khai mạc ngày chầu lượt thay Giáo phận. Cha Anphongsô Nguyễn Văn Thế- Quản hạt Xuyên Mộc đã chủ tế thánh lễ cùng với sự hiện diện của quý Cha trong hạt Xuyên Mộc và đông đảo các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Thứ Hai, 19:04 Ngày 23/09/2019

Thứ Hai, 17:44 Ngày 28/01/2019

Thứ Hai, 17:42 Ngày 28/01/2019