Thánh lễ tạ ơn linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sơn, OAD – Giáo xứ Xuân Sơn – Giáo Phận Bà Rịa Vũng Tàu .