Mừng Lễ Giỗ Cha Thánh Phê rô Vũ Đăng Khoa lần thứ 180 .

.

Năm nay tổ chức tại Giáo xứ Tân Tạo – Giáo Hạt Hàm Tân – Giáo Phận Phan Thiết thứ bảy ngày 24/11/2018 . .