LỊCH SỬ HÌNH THÀNH QUỸ KHUYẾN HỌC VŨ ĐĂNG KHOA


Căn cứ theo Biên Bản Họp lúc 09giờ, ngày 09.5.2005. Tại Xuyên Mộc. BR-VT.
Quỹ khuyến học VŨ ĐĂNG KHOA. Được chính thức thành lập.
(Nguyên văn Biên bản ở Trang 359, sách Kỷ Yếu)
Chủ toạ cuộc họp là Ông. FX Trịnh Quang Sâm(Trưởng ban giỗ tổ miền nam)
Trong cuộc họp này đã nhất trí đề ra Bản NỘI QUY như sau:
Sau đây xin trích BẢN NỘI QUY được Cuộc họp nhất trí đưa vào sử dụng đầu tiên.
NỘI QUY. QUỸ KHUYẾN HỌC VŨ ĐĂNG KHOA
1. MỤC ĐÍCH:
Nhằm nâng cao văn hoá, động viên việc học tập và đào tạo nhân tài đạo- đời, trong con em huyết tộc và linh tông Thánh Vũ Đăng Khoa. Theo sáng kiến của nhóm thực hiện sách Kỷ Yếu Thuận Nghĩa Quê Hương Thánh Vũ Đăng Khoa.

Nay Ban giỗ tổ Miền Nam quyết định Thành lập Quỹ Khuyến Học mang tên:
QUỸ KHUYẾN HỌC VŨ ĐĂNG KHOA.
Để động viên, hổ trợ phần nào cho các Sinh viên, học sinh.
Hiếu học có điều kiện đến Trường, thực hiện ước mong của mình trên con đường học vấn.

Vốn ban đầu của quỹ Khuyến học Vũ Đăng Khoa xây dựng từ:

* Tiền ủng hộ mua sách Kỷ yếu.
* Trích 5% tiền khẩu phần tham dự giỗ tổ Thánh Vũ Đăng Khoa hằng năm do các đơn vị tổ chức đăng cai đóng góp.
* Trích 50% tiền khấn Thánh Vũ đăng Khoa hằng năm tại những nơi có đền khấn.
* Tiền ủng hộ của cựu học sinh và giáo viên Trường Vũ Đăng Khoa; các Linh mục, Tu sĩ và những người Thuận nghĩa làm ăn
thành đạt; các ân nhân, các tổ chức Văn hoá-xã hội, Tôn giáo trong và ngoài nước.

Để quỹ Khuyến học Vũ Đăng Khoa có điều kiện hình thành, hoạt động lâu dài và đạt kết quả như mục đích nêu trên, tiền vốn ban đầu nói chung là Tổng số Quỹ sau khi phân bổ các chi phí liên quan trong việc Trao quà khuyến học hằng năm. Số tiền còn lại gởi vào Ngân Hàng hoặc tham gia kinh doanh sinh lợi do Ban điều hành và quản lý quỹ quyết định.

2. TỔ CHỨC – ĐIỀU HÀNH.
Quỹ khuyến học Vũ đăng Khoa. Có một Ban điều hành và quản lý, có trách nhiệm phân bổ Quà tặng Khuyến học và quản lý chặt chẽ số vốn đang có và tìm cách phát triển quỹ khuyến học này.
Ban điều hành và quản lý làm bản tường trình về số tiền Chi, Thu của quỹ và công khai sổ sách trong cuộc họp của Ban giỗ tổ Miền nam Tổ chức định kỳ hằng năm.
Ban điều hành và quản lý Quỹ Khuyến học gồm:
* Linh mục Gentil Trần Anh Thi. (Cố vấn)
  * Linh mục Giuse Lê Thanh. (Tổng quản lý)
  * Ông Gioan Trần văn Cảnh. (Trợ lý)
* Ban giỗ tổ Miền Nam. (Đồng trách nhiệm)
Khi có sự thay đổi Nhân sự, ban điều hành và quản lý có trách nhiệm bàn thảo, hổ trợ những người kế tiếp đảm trách công việc điều hành và quản lý quỹ khuyến học một cách thuận tiện và tốt nhất.

Tránh sự lạm dụng và thiếu khách quan, cần có hội đồng xét duyệt, phối hợp với Ban điều hành và quản lý quyết định việc phân bổ quà tặng khuyến học mỗi năm.

Hội đồng xét duyệt gồm:
*  Linh mục Cố vấn
*  Ban điều hành và quản lý Quỹ
*   Đại diện Ban giỗ tổ các đơn vị
3. ĐIỀU KIỆN NHẬN QUÀ TẶNG KHUYẾN HỌC
a. Đối tượng được nhận Học bổng.
Đối tượng nhận học bổng trước mắt ưu tiên cho con em thuộc linh tông huyết tộc thánh Vũ Đăng khoa có chí tiến thủ, hiếu học. Thuộc gia đình nghèo. Để các em có điều kiện đến trường.

Hội đồng xét duyệt xem xét từng trường hợp để cấp Học Bổng Toàn Phần, hay Bán phần. Hoặc hổ trợ một phần trong một thời gian chỉ định rõ ràng. Cha mẹ hoặc giám hộ người nhận học bổng phải làm đơn cam kết sử dụng học bổng đúng mục đích.

b. Đối tượng được nhận quà tặng Khuyến học.

Để khích lệ tinh thần học hỏi, cầu tiến, quỹ khuyến học dành phần thưởng (dự kiến) cho các đối tượng sau:
* Những người vào Chủng viện, Tu sĩ Nam Nữ khấn lần đầu. (200.000đ)
* Những Học sinh thi đậu vào Đại học chính quy (200.000đ)
* Những Học sinh thi đậu vào Đại học Dân lập, và Cao đẳng (100.000đ)
* Những Học sinh Sinh viên giỏi nhận giải các cuộc thi từ cấp Tỉnh, T.phố, Toàn quốc, .Quốc tế đều có phần thưởng khích lệ.

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI.

1. Nghĩa vụ:
Người nhận học bổng Vũ Đăng Khoa khi thành đạt có nghĩa vụ góp phần đóng góp cho quỹ khuyến học tuỳ khả năng và điều kiện cho phép. Chẳng hạn nhận hổ trợ học phí cho Sinh viên, học sinh, danh sách do Ban điều hành và quản lý giới thiệu.
2. Quyền lợi:
Đối với những người thiện tâm thiện chí, các ân nhân xây dựng quỹ Khuyến học Vũ Đăng Khoa. Một thánh lễ Tạ ơn để cầu An và cầu Hồn (người qua đời) dành cho quý vị vào dịp Giỗ tổ ngày 24.11 hằng năm.
**********************************************************************

THÔNG TIN MỚI NHẤT LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ KHUYẾN HỌC VŨ ĐĂNG KHOA

BIÊN BẢN HỌP THƯỜNG NIÊN. BAN GIỖ TỔ GIA ĐÌNH P.KHOA MIỀN NAM.
Lúc 09g00, Ngày 27. 9. 2011.

Tại: Giáo xứ Hòa Thuận. (Nhà Ô Thủ quỹ Nguyễn châu Hường)
(Chỉ trích phần liên quan đến Hoạt động của quỹ Khuyến học)

Báo cáo về quỹ Khuyến học Vũ Đăng Khoa:
Quỹ bắt đầu được thành lập vào năm 2005.
Phần Học bổng cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Lý do số quỹ chưa đủ lớn.
Chỉ thực hiện được Phần Thưởng Quà tặng hằng năm.
(Mỗi phần quà hiện nay gồm 1 Giấy khen và 500.000đ)
Cho đến nay năm (2007 – 2011). sau 5 năm thực hiện,
Quỹ đã Tặng 152 phần quà Khuyến học.
Nội quy của Quỹ đã được các cuộc họp rút kinh ngiệm sửa đổi sau những lần trao giải.
Và hiện nay đang duy trì tiêu chuẩn xét đối tượng được nhận Thưởng như sau:

A/- Các con em đậu vào tất cả các Trường Đại học hoặc Cao đẳng.(Phải nộp kèm bản Photo Giấy nhập học của nhà Trường, để chứng minh)
B/- Các Tu sinh Nam Nữ Khấn trọn.

C/- Các Tu sinh Nam năm đầu vào Đại chủng viện.
D/- Tân Linh mục.
Trong cuộc họp đầu năm Ngày 23.2.2011.

Có thống nhất là: Tiêu chuẩn sẽ được xét mở rộng, khi chúng ta có số Quỹ nhiều lên.
*** Ý kiến thêm của Cha Cố Vấn. về những quy định trong Nội quy của quỹ Khuyến học như sau:
Để công tác quản lý và chuẩn bị phát thưởng của Ban Tổ chức được thuận lợi Cha đề nghị:

* Việc tổng hợp danh sách nhận quà Khuyến học phải quy định thời gian.
* Nếu vượt quá thời gian quy định thì không được khiếu nại.
* Việc nhận quà thì các gia đình bằng mọi cách phải có mặt để nhận quà. Vì đây là vinh dự cho Gia đình.
* Sau khi kết thúc buổi liên hoan. Phần quà không có người nhận, sẽ được sung vào công quỹ.

Ý kiến đề xuất của Cha Cố Vấn đã được Hội nghị Nhất trí.
Thời hạn cuối cùng để nhận danh sách do Ban Giỗ Tổ các nơi gửi về là ngày 31 tháng 10 hằng năm.
VẾ VIỆC PHÁT TRIỂN QUỸ KHUYẾN HỌC:

Quỹ Khuyến học Vũ Đăng Khoa phát triển được nhờ vào:

* Các Ân Nhân.

* Bán sách kỷ yếu.

* Và đóng góp tự nguyện của các đơn vị.

 * Cuộc họp đầu năm. Ngày 23.2.2011 có bàn và nhắc lại việc:
Các đơn vị đang có Quỹ Khấn của Cha Thánh Thì nên trích 50% Trên Năm. Đưa vào quỹ khuyến học.
Không những là để Tăng thêm Vốn Quỹ Khuyến Học mà Còn Làm Tăng thêm ý nghĩa của Chương trình.
Số quỹ tính đến thời điểm này là: 95.460.000$.
Việc sinh lãi chủ yếu là cho các gia đình trong Họ thánh có nhu cầu cần vay.