SINH HOẠT

Thứ Ba, 08:33 Ngày 15/01/2019

Căn cứ theo Biên Bản Họp lúc 09giờ, ngày 09.5.2005. Tại Xuyên Mộc. BR-VT.
Quỹ khuyến học VŨ ĐĂNG KHOA. Được chính thức thành lập.
(Nguyên văn Biên bản ở Trang 359, sách Kỷ Yếu)
Chủ toạ cuộc họp là Ông. FX Trịnh Quang Sâm(Trưởng ban giỗ tổ miền nam)
Trong cuộc họp này đã nhất trí đề ra Bản NỘI QUY như sau:
Sau đây xin trích BẢN NỘI QUY được Cuộc họp nhất trí đưa vào sử dụng đầu tiên.

Thứ Bảy, 11:15 Ngày 22/12/2018

Nhân dịp Giáng Sinh về, Chúa Giêsu có gửi cho Anh Chị Em một lá thư, một lá thư không chỉ cho Anh Chị em giáo dân, nhưng còn cho cả bà con lương dân chưa nhận biết Ngài nữa.

Xin đọc nguyên văn cho Anh Chị Em,

Thứ Sáu, 19:44 Ngày 23/11/2018

Năm nay tổ chức tại Giáo xứ Tân Tạo - Giáo Hạt Hàm Tân - Giáo Phận Phan Thiết thứ bảy ngày 24/11/2018 . .