10 điều tâm niệm năm mới của ĐGH Phanxico:

1. Không đàm tiếu, ngồi lê đôi mách
2. Ăn hết phần thức ăn của mình, không để thừa
3. Dành thời gian cho người khác
4. Lựa chọn những quyết định mang tính khiêm nhường
5. Gặp người nghèo một cách trực tiếp, chứ không thương cảm suông
6. Ngưng phán xét
7. Làm bạn với những người bất đồng ý kiến
8. Sống có trách nhiệm, cam kết chứ không buông thả
9. Hình thành thói quen “Cầu nguyện xin cho được biết ý Chúa”
10. Sống hạnh phúc.