LỜI CHÚA

Thứ Hai, 13:59 Ngày 14/01/2019

Năm nay, Chúa nhật ngày 06 tháng 01, phụng vụ Giáo hội mừng kính lễ Hiển linh. Tuy nhiên nhiều người vẫn quen gọi là lễ Ba vua? Danh xưng nào chính xác hơn, lễ Ba vua hay lễ Hiển linh?

Thứ Hai, 16:40 Ngày 24/12/2018

Các bậc hiền triết trong nhân loại xưa nay đều có chung một khắc khoải, đó là kiếm tìm con đường để “thành nhân”. Có thể nói đó là con đường nối liền giữa nguồn gốc và đích đến của kiếp nhân sinh. Theo niềm tin Kitô giáo, để thực sự là người, nên người hay làm người cách đúng nghĩa, chắc chắn không có con đường nào khác ngoài con đường mà Đấng Tạo Thành đã vạch ra ngay từ thuở ban đầu. Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh Người (x.St 1,27). Đến thế gian, Đức Kitô vốn là hình ảnh Thiên Chúa vô hình đã khai mở cho nhân loại con đường phát triển và hoàn thiện hiện hữu của mình (x.Col 1,15). Chính Chúa Kitô đã minh nhiên tự giới thiệu mình là con đường dẫn đưa nhân loại vào sự thật viên mãn để được sống đời đời (x.Ga 14,6).

Thứ Sáu, 19:30 Ngày 23/11/2018

Hôm nay là Chúa nhật cuối cùng kết thúc năm Phụng vụ, Giáo hội mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Điều đó nói lên rằng, Đức Giêsu Kitô, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa Cha trao phó, được Chúa Cha trao quyền cai trị muôn loài trên trời dưới đất và sẽ kết thúc lịch sử loài người trong vinh quang để mọi sự sẽ được “restaurare in Christo”.