LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH BAN GIỖ TỔ MIỀN NAM

Cha Thánh Phêrô Vũ đăng Khoa. Sinh năm 1790. Thụ phong linh mục năm 40 tuổi. Thời kỳ cấm và Bách hại đạo Thiên Chúa của Vua Minh Mệnh năm thứ 19. Cha Khoa bị bắt vào đêm 02.7.1838.  Phúc Tử đạo ngày 24.11.1838. Tại thế 48 năm. Trong đó với 8 năm là Linh mục.

Được phong Á Thánh. Ngày 27.5.1900. Tại Roma. Dưới triều đại Giáo Hoàng. Đức Lêô 13.

Được phong Hiển Thánh. Ngày 19.6.1988. Tại Roma. Dưới triều đại Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II.

Ngay từ khi Ngài được phong Chân phước (Á Thánh) năm 1900, thì tại Thuận Nghĩa quê hương của Ngài. Cứ đến ngày 24.11 hằng năm đều tổ chức lễ mừng kính “Ông Phúc Lộc Khoa”. Nên đã trở thành thông lệ.

Vào ngày lễ giỗ mừng kính Cha Phêrô Khoa, không chỉ có bà con giáo hữu Xứ, Hạt Thuận nghĩa, mà còn có giáo hữu ở nhiều Xứ, Hạt khác (không phải nguồn gốc Thuận nghĩa) cũng đến dự.

Đặc biệt từ ngày Cha Phêrô Khoa được Giáo hội nâng lên hàng Hiển Thánh. Thì lễ giỗ tổ chức mừng kính Ngài được nhân rộng hơn. Tại quê Mẹ Thuận nghĩa (Bắc) có đền thờ đặt Thánh Cốt trở thành tâm điểm. Không chỉ người trong Xứ, Hạt. Mà còn có cả bà con lương dân vùng Quỳnh Lưu đến kính viếng.

Tại Miền Nam, qua những năm đi tìm cuộc sống, Tha phương cầu thưc. Bà con Xứ Thuận đã lưu lạc khắp nơi. Tuy nhiên vì lòng mộ mến, cũng như duy trì đạo hiếu. “Uống nước nhớ nguồn” Và đặc biệt là: “Xin qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Tử đạo đến Thiên Chúa”. Để đỡ nâng cho mọi người trong cuộc sống đời thường đã vốn với bao gian lao vất vả. Thế là có nhiều nơi đã tổ chức lễ giỗ mừng kính Ngài. Và cụ thể là:

Ngày 24.11.1988. Tại giáo xứ Xuân Sơn, giáo hạt Bình giả, giáo phận Xuân Lộc.

Bà con Thuận nghĩa ở Bình Giả và Xuân Sơn phối hợp Tổ chức Lễ giỗ đầu tiên với quy mô mở rộng. Mời đồng hương nhiều nơi về dự gồm: Thuận nghĩa (phan thiết), Hoà hội, Hoà thuận, Hoà an (Xuyên mộc).

Từ việc tổ chức Lễ giỗ tại giáo xứ Xuân Sơn. Một số người nhiệt tình gợi ý: Nên mời các giáo xứ có truyền thống tổ chức mừng kính ngày giỗ của Cha Thánh Hội tụ lại cùng nhau xây nên một gia đình mới trên diện rộng. Và thế là được đông đảo bà con hưởng ứng.

Trong quảng thời gian từ năm 1998 đến 2002. Tạm thời cử Ông Trần văn Cảnh và ông Lê tùng thư điều hành cho Ban giỗ tổ.

Kể từ đây Lễ giỗ Cha Thánh Phêrô Vũ đăng Khoa được chính thức Tổ chức luân phiên, theo thứ tự đăng ký để đăng cai. Và ngày càng lớn mạnh hơn. Đặc biệt là  quy tụ được rất nhiều gia đình không phải là đồng hương Thuận nghĩa cùng tham gia sinh hoạt trở thành những thành viên chính thức.

 VÀ ĐÂY LÀ CỘT MỐC ĐÁNG GHI NHỚ:

Lúc 09giờ, ngày 09.5.2005. Tại Xuyên mộc.

Cuộc họp của BAN THƯỜNG VỤ HỌ THÁNH VŨ ĐĂNG KHOA MIỀN NAM . khai mạc.

(Xin trích nguyên văn một phần của Biên bản như sau:)

Thành phần tham dự cuộc họp:

*Linh mục. Gentil Trần anh Thi. (Niên trưởng Làng)

*Linh mục. Giuse Lê Thanh. (Cha cố vấn Miền)

*Thầy. Đoàn minh Sáng. (Đồng hương dự thính)

*Ông. Nguyễn Quyền. (Trùm xứ. Thuận  nghĩa. Phan thiết)

*Ông Trịnh quang Sâm. (Trưởng ban Họ thánh Vũ đăng Khoa Miền Nam)

*Ông Lê toàn Thắng. (Phó Ngoại vụ Họ thánh Vũ đăng Khoa Miền Nam)

*Ông Trần văn Cảnh. (Phó Nội vụ Họ thánh Vũ đăng Khoa Miền Nam)

*Ông Nguyễn văn Hùng. (Phó xã hội Họ thánh Vũ đăng Khoa Miền Nam)

*Ông Lê tùng Thư. (Thư ký Họ thánh Vũ đăng Khoa Miền Nam)

* Ông Nguyễn Huấn. (Thư ký cuộc họp).

Lý do và Nội dung Cuộc họp:

*Ông Lê tùng thư (Thư ký miền) Báo cáo việc thành lập và Sinh hoạt của Ban giỗ tổ Miền nam. Cụ thể là: Ban giỗ tổ miền nam chính thức thành lập vào ngày 25.11.2002. Tại giáo xứ Hoà Thuận(Bưng kè). Nhân dịp Bà con ở nơi đây đăng cai Tổ chức Lễ giỗ. Và mời Cha Giuse Lê Thanh. (Lúc bấy giờ là Cha xứ Giáo xứ Văn Côi (Xuyên mộc) Làm Cha Cố Vấn.

*Linh mục (Niên Trưởng) Nguyễn anh Thi. Muốn biết cơ cấu Tổ chức Ban giỗ tổ Miền Nam đã được thành lập và, hoạt động như thế nào?

Xem xét nội quy quỹ khuyến học, một việc làm có ý nghĩa của anh em đồng hương đối với tương lai xứ sở, đồng thời muốn biết: Việc cưu mang để xuất bản cuốn Kỷ yếu Quê hương Thánh Vũ đăng Khoa đã tiến hành tới đâu?

Điều đặc biệt của cuộc họp này là:

Xác định Linh mục Giuse Lê Thanh chính thức là Cha Cố vấn của gia đình thiêng liêng Cha Thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa miền nam.

Và xác định Chính thức Ban giỗ tổ Miền nam. Gồm các thành viên sau đây:

*Ông Trịnh quang Sâm. (Trưởng ban)

*Ông Lê toàn Thắng. (Phó Ngoại vụ)

*Ông Trần văn Cảnh. (Phó Nội vụ)

*Ông Nguyễn văn Hùng. (Phó xã hội)

*Ông Lê tùng Thư. (Thư ký )

 

Vậy là: Tạ ơn Chúa. Qua sự bầu cử của Cha Thánh Quan Thầy

GIA ĐÌNH THIÊNG LIÊNG CHA THÁNH PHÊRÔ VŨ ĐĂNG KHOA.

Với tên gọi chính thức là:

BAN GIỖ TỔ MIỀN NAM

được khai sinh, với đầy đủ về hệ thống Nhân sự

Vào Ngày đáng ghi nhớ 09.5.2005.