GIỚI THIỆU

Thứ Ba, 11:44 Ngày 29/01/2019

Cha Thánh Phêrô Vũ Ðăng Khoa, Sinh năm 1790 tại Thuận Nghĩa, Nghệ An, Linh mục, bị xử giảo ngày 24 tháng 11 năm 1838 tại Ðồng Hới dưới đời vua Minh Mạng. Đức Lêo XIII suy tôn cha Phêrô Vũ đăng Khoa lên bậc Chân Phước ngày 27-5-1900. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.. Lễ kính vào ngày 24/11.

Thứ Hai, 10:58 Ngày 14/01/2019

Cha Thánh Phêrô Vũ đăng Khoa. Sinh năm 1790. Thụ phong linh mục năm 40 tuổi. Thời kỳ cấm và Bách hại đạo Thiên Chúa của Vua Minh Mệnh năm thứ 19. Cha Khoa bị bắt vào đêm 02.7.1838.  Phúc Tử đạo ngày 24.11.1838. Tại thế 48 năm. Trong đó với 8 năm là Linh mục.

Được phong Á Thánh. Ngày 27.5.1900. Tại Roma. Dưới triều đại Giáo Hoàng. Đức Lêô 13.

Được phong Hiển Thánh. Ngày 19.6.1988. Tại Roma. Dưới triều đại Giáo Hoàng Gioan-Phaolo II.

Thứ Ba, 14:12 Ngày 27/11/2018

Danh sách Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000.