Giáo Xứ Thuận Nghĩa

Thứ Ba, 15:15 Ngày 02/07/2019

Nhân ngày lễ kính hai Thánh Tông đồ: Phê-rô và Phao-lô, bổn mạng của giới trẻ Giáo xứ, các bạn trẻ đã tổ chức ngày họp mặt, để cùng nhau, học hỏi, giao lưu và thực thi sứ mạng Tông đồ của những người trẻ. Đặc biệt năm nay, có sự tham gia của 40 bạn trẻ, đến từ Giáo xứ Cà tang, cùng với đội bóng chuyền của Giáo xứ An-tôn, hạt Hàm tân. Quý cha xứ Cà-tang, xứ An-tôn, cùng quý thầy, quý nữ tu, hội đồng mục vụ cũng có mặt để động viên và khích lệ tinh thần của các bạn trẻ.